Akdeniz Üniversitesi

Akciğer Kanseri

Akciğerde başlayan kanserler, küçük hücreli olan ve küçük hücreli olmayan olarak ikiye ayrılır. Bu kanser tiplerinin birbirinden ayırımı, hücrelerin mikroskop altındaki örüntülerine göre yapılır. Her iki tip kanserde değişik şekillerde gelişip yayılır ve tedavi edilir.

  • Küçük Hücreli Akciğer Kanseri

Bu tipteki kansere bazen yulaf hücresi kanseri adı da verilir. Küçük hücreli olmayan akciğer kanserine göre daha az yaygındır ancak daha hızlı gelişir ve vücudun diğer organlarına yayılması daha fazladır.

  •  Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanseri

Bu tipteki kansere bazen yulaf hücresi kanseri adı da verilir.  Küçük hücreli olmayan akciğer kanserine göre daha az yaygındır ancak daha hızlı gelişir ve vücudun diğer organlarına yayılması daha fazladır.

  • Akciğer Kanserinde Risk Elementleri

Akciğerde kanserin oluşumu tek bir sebebe bağlanmaz. Çeşitli faktörler akciğer kanser oluşumunda rol oynayabilir. Yapılan araştırmalarda akciğer kanserinin bir çok nedeni ortaya çıkarılmıştır. Bunların çoğu tütün kullanımıyla ilişkilidir. Kanser bulaşıcı değildir ama bazı insanların akciğer kanserine yakalanma riski diğerlerinden daha fazladır.

Sayfa Özeti: Akciğer Kanseri

Anahtar Kelimeler: