Akdeniz Üniversitesi

Torasentez

Birikmiş sıvıla­rın aspirasyonu için göğüs boşluğunun iğneyle delin­mesi. Plevra boşluğundaki hava veya sıvının lokal anestezi altında iğne ile boşaltılmasına torasentez veya plevra ponksiyonu denir. Tanı ve tedavi amaçlı torasentez yapılabilir.