Akdeniz Üniversitesi

Tüp Torokostomi

Tüp torakostomi, genel göğüs cerrahisinde sık kullanılan hayat kurtarıcı bir yöntemdir. Tüp torakostomi endikasyonları şunlardır; 1. travmatik pnömotoraks ve spontan pnömotorakslı seçilmiş hastalarda, 2. travmatik hemotoraks, 3. penetran torakoabdominal yaralanmalar, 4. pnömotoraks kanıtı bulunmayan kot fraktürlü veya penetran yaralanmalı hastalarda profilaktik olarak, 5. ampiyemler, 6. malign hidrotoraks, 7. şilotoraks, 8. entübe edilecek ve respiratöre bağlanacak pnömomediastinumlu hastalar. Kısa sürede ve kolayca uygulanan bir yöntemdir. Doğru endikasyon belirlenip, uygun lokalizasyondan, uygun kalınlıktaki göğüs tüpü ile yapılan tüp torakostomi mükemmel sonuçlar verir. Sonuç olarak tüp torakostomi hem acil hem de elektif vakalarda göğüs cerrahisinin temel, basit ama morbidite ve mortaliteyi anlamlı olarak azaltan önemli bir girişimidir.

Sayfa Özeti: Tüp Torokostomi

Anahtar Kelimeler: