Akdeniz Üniversitesi

Yataklı Birimler

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği 5’inci kattadır.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesine yatan yıllık hasta sayısı yaklaşık 20 bindir. Göğüs Cerrahisi Kliniği'nin yıllık hasta sayısı ise yaklaşık bindir. Kliniğimizin toplam yatak sayısı 30 olup, bunların 22'si kliniğe kalan 8'i de yoğun bakim ünitesine aittir.

Yoğun bakim ünitesinde tüm hastalara ait hasta başı monitörleri ile invaziv ve non invaziv basınç kayıtları ve  mekanik ventilatör desteği yapılmaktadır.
Hastanemizde 24 saat hizmet veren acil servis ünitesi vardır. Bu ünitede hem erişkinlerin hem çocukların her türlü acil hastalıklarına ilk müdahale yapılmaktadır. Acil serviste Göğüs Cerrahisini ilgilendiren hastalıklarda acil servis doktorunun konsültasyonu ile hastalar kliniğimiz öğretim görevlileri ile uzman kişilerce değerlendirilir ve tedavi planlanır.

Sayfa Özeti: Yataklı Birimler

Anahtar Kelimeler: